יום שישי  ב' בתמוז  התשע"ב         

 22    ביוני

2012

                    

קרח   רגיל לנוהגים 40דקות
אזור שבת כניסת שבת יציאת שבת יציאת שבת
שבירושלים 7:13 8:24 9:21
שב תל-אביב 7:31 8:22 9:18
שב חיפה 7:34 8:25 9:22
שב באר-שבע 7:31 8:22 9:17
                        כניסת השבת ויציאת הם בשעות הערב ולפי שעון  קיץ
             הנתונים לקוחים מתוך לוח שנה
יום שבת ג' בתמוז        
 פרשת השבוע : קרח     
  מפטירין : ויאמר שמואל  שמואל א' יא' 

 שבת שלום !

רכב מפואר מיוחד להכנסת ספר תורה     
    050-8750505   
   052-5756878  
052-2572825
 
    עונג שבת סדר הדלקת נרות שבת קודש