"עשרת הדיברות דיברות כללים חוקים דרך המלך מסלול חברה צו צוים פקודות נוהלים אורח חיים נרות שבת זמני הדלקת נרות שבת מועד זמן שעה שעת הדלקה הדלקת נרות שבת הבדלה נטילת ידיים תהילים תפילה צדקה טהרנ כסוי ראש צניעות ח.נ.ה. טהרה הריון פריון פרנסה סגולה סגוולות אושר עושר תרומה משקיע עזרה הצלה תמיכה חסד של אמת נרות שבת זמני הדלקת נרות שבת מועד זמן שעה שעת הדלקה הדלקת נרות שבת הבדלה נטילת ידיים תהילים תפילה צדקה טהרנ כסוי ראש צניעות ח.נ.ה. טהרה הריון פריון פרנסה סגולה סגוולות אושר עושר תרומה משקיע עזרה הצלה תמיכה חסד של אמת "

אושר     בריאות     פריון     פרנסה     שלום-בית     זיווג     הצלחה

ויאמר האלוהים לא טוב היות האדם לבדו אעשה לו עזר כנגדו, ויברא את האשה

מקום ל לבאנר

c1
g1

מקום לפרסומת לבאנר

g2
עשרת הדברות    

נטילת ידיים
עוצמת התהילים
כוחה של תפילה
צניעות וכיסוי ראש
ח.נ.ה.
ואכלת ושבעת,מה?
עֹנג שבת
צדקה תציל ממות
שמירת הלשון
חינוך ילדים

הבדלה
כתוב לנוזמני הדלקת נרות שבת

מקום ל לבאנר

 

Google
Web www.free-articles.co.il
www.kalnoam.co.il www.onegshabat.co.il
 

עשרת הדברות

1.) אנוכי ה' א-לוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. 6.) לא תרצח
2.) לא יהיה לך אלוהים אחרים על פני. לא תעשה לך פסל וכל תמונה אשר בשמים ממעל ואשר בארץ מתחת ואשר במים מתחת לארץ. לא תשתחוה להם ולא תעבדם כי אנכי ה' א-לוהיך אל קנא פוקד עון אבות על בנים על שלשים ועל רבעים לשונאי. ועושה חסד לאלפים לאהבי ולשמרי מצוותי. 7.) לא תנאף
3.) לא תשא את שם ה' א-לוקיך לשוא כי לא ינקה ה' את אשר ישא את שמו לשוא. 8.) לא תגנוב
4.) זכור את יום השבת לקודשו.
ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך. ויום השביעי שבת לה' א-לוהיך לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך ובתך עבדך ואמתך ובהמתך וגרך אשר בשעריך. כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ את הים ואת כל אשר בם וינח ביום השביעי על כן ברך ה' את יום השבת ויקדשהו.
9.) לא תענה ברעך עד שקר.
5.) כבד את אביך ואת אימך למען יאריכון ימיך על האדמה אשר ה' א-לוהיך נותן לך. 10.) לא תחמוד בית רעך
לא תחמוד אשת רעך ועבדו ואמתו ושורו וחמורו וכל אשר לרעך.

מתוך ספר שמות פרק כ'  
ישתבח....
*******
הורני ה' דרכך ואצרנה עקב.
הבינני ואצרה תורתך ואשמרנה בכל לב.
הדריכני בנתיב מתוותיך כי בו חפצתי.
הט ליבי אל עדותיך ואל אל בצע.
העבר עיני מראות שוא בדרכיך חיני.
הקם לעבדך אמרתך אשר ליראתך.
העבר חרפתי אשר יגורתי כי משפטיך טובים.
הנה תאבתי לפקודיך בצדקתך חייני.
(תהילים )

אחרון פרסומת 6 באנר

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!