`
אושר     בריאות     פריון     פרנסה     שלום-בית     זיווג     הצלחה

ויאמר האלוהים לא טוב היות האדם לבדו אעשה לו עזר כנגדו, ויברא את האשה

 

English   

עשרת הדברות
נטילת ידיים
עוצמת התהילים
כוחה של תפילה
צניעות וכיסוי ראש
ח.נ.ה.
ואכלת ושבעת,מה?
עונג שבת
צדקה תציל ממות
שמירת הלשון
חינוך ילדים
הבדלה
כתוב לנו

הכרויות הכרויות
שידוכים dating
מוזיקה מוזיקה
יודאיקה יודאיקה


עזרה לקשישים
ונטולי יכולת
052-5756878

רכב מפואר מיוחד
להכנסת ספר תורה
מחירים מוזלים
050-8750505
052-2572825
siud
מילות מפתח לאתר עונג שבת
זמני כניסת שבת ויציאת לוח זמני הדלקת נרות שבת ערב שבת הבדלה מלכה בדיקה נרות שבת זמני הדלקת נרות שבת מועד זמן שעה שעת הדלקה הדלקת נרות שבת הבדלה נטילת ידיים תהילים תפילה צדקה טהרה כסוי ראש צניעות ח.נ.ה. טהרה הריון פריון פרנסה סגולה סגוולות אושר עושר תרומה משקיע עזרה הצלה תמיכה חסד של אמת נרות שבת זמני הדלקת נרות שבת מועד זמן שעה שעת הדלקה הדלקת נרות שבת הבדלה נטילת ידיים תהילים תפילה צדקה כסוי ראש צניעות ח.נ.ה. טהרה הריון פריון פרנסה סגולה סגוולות אושר עושר תרומה משקיע עזרה הצלה תמיכה חסד של אמת"

רווחים טובים 
במתן בהלוואות
 התקשרו לנייד: 
0525756878
Get a Loan at LendingUniverse!

Text Link Ads

satellite

 תרומות :
להפקיד ב- PayPal
חשבון
mic100av@yahooo.com

 

 

סדר הדלקת נרות שבת

 

 

שבת היא מקור הברכה !     

כל השומר שבת השבת שומרת עליו
מצוה על כל אשה להדליק נרות שבת.
זמן הדלקת נרות שבת היא עת רצון, שערי שמים פתוחים ואת כמו אדמו"ר גדול.
בזמן זה את יכולה להתפלל מעומק הלב ולבקש את כל בקשותייך מלפני ה' יתבתרך, כי כל תפילה ותחינה בעת הדלקת נרות שבת נשמעת, ועושה גדולות בשמים.
את מקיימת מצווה אליו יתברך מלמטה, ומקבלת מה' יתברך שפע רב מלמעלה.


השגיחי להדליק נרות לפני כניסת השבת, שהרי בשבת אסור להדליק אש.

* זמן ההדלקה הוא לפני כניסת השבת, והזמן המאוחר ביותר הוא הזמן המופיע בלוח. כל אזור לפי הזמן שלו.
זמן הדלקת נרות שבת הוא כ- 20 דקות לפני השקיעה.
לאחר זמן זה אסור להדליק נרות שבת.
(בשעת הצורך עד 10 דקות לפני השקיעה.)
* הדלקת נרות שבת היא חובה משום "כבוד השבת ועונג השבת".
* הרמב"ם כותב כי מצות הדלקת נרות שבת היא תקון הבית לכבוד השבת.
* כתוב "אמר ה' : אם שמרתם נרות של שבת, אני מראה לכם נרות של ציון".
(י שמעוני פ' בהעלותך.)
* הזהירים במצוה זו זוכים לבנים תלמידי חכמים, שנאמר: "כי נר מצוה ותורה אור". ע"י נר מצוה נכנס אור תורה לבית היהודי.
* מצוות ההדלקה מוטלת על האשה, ואם אינה בבית, ידליק הבעל.
* מצוה להדליק סמוך לשלחן שסועדים עליו בערב שבת, כדי שיקדשו ויאכלו לאורם.
* נוהגים להדליק לפחות שני נרות, אחד כנגד זכור ואחד כנגד שמור.
* טוב להפריש צדקה, קודם הדלקת נרות שבת.

הדליקי את הנרות, כסי פנייך בכפות ידייך, וברכי :

ברכה לאחר הדלקת נרות שבת
ברוך אתה אד-ני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו, וציוונו להדליק נר של שבת.

צריכה האשה בלב שמח וברצון להדליק נרות שבת, שהרי כבוד עליון הוא לה.
זוכה על ידי כך לבנים טובים שיהיו נרו של העולם וירבו שלום בעולם, ונותנת לבעלה חיים טובים וארוכים.
(ספר הזוהר . פרשת בראשית).

תפילה לאחר הדלקת נרות שבת
יהי רצון מלפניך אד-ני א-לוהינו וא-לוהי אבותינו, שתחונן אותי (את אישי, את בניי ואת בנותיי, את אבי ואת אמי) ואת כל קרובי, ותתן לנו ולכל ישראל חיים טובים וארוכים, ותזכרנו בזכרון טובה וברכה, ותפקדנו בפקודת ישועה ורחמים ותברכנו ברכות גדולות, ותשלים בתינו, ותשכן שכינתך ביננו, וזכני לגדל בנים ובני בנים חכמים ונבונים, אוהבי אד-ני, יראי א-לוהים, אנשי אמת, זרע קודש, דבקים בא-דני, ומאירים את העולם בתורה ובמעשים טובים ובכל מלאכת עבודת הבורא.
אנא שמע את תחינתי בעת הזאת, בזכות שרה ורבקה, רחל ולאה אמותינו, והאר נרנו שלא יכבה לעולם ועד והאר פניך ונושעה, אמן.

אפשר להוסיף כל בקשה בכל נוסח ובכל לשון, כרצוננו.


שבת שלום !
ברכה לאחר הדלקת נרות שבת
ברוך אתה אד-ני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו, וציוונו להדליק נר של שבת.

תפילה לאחר הדלקת נרות שבת
יהי רצון מלפניך אד-ני א-לוהינו וא-לוהי אבותינו, שתחונן אותי (את אישי, את בניי ואת בנותיי, את אבי ואת אמי) ואת כל קרובי, ותתן לנו ולכל ישראל חיים טובים וארוכים, ותזכרנו בזכרון טובה וברכה, ותפקדנו בפקודת ישועה ורחמים ותברכנו ברכות גדולות, ותשלים בתינו, ותשכן שכינתך ביננו, וזכני לגדל בנים ובני בנים חכמים ונבונים, אוהבי אד-ני, יראי א-לוהים, אנשי אמת, זרע קודש, דבקים בא-דני, ומאירים את העולם בתורה ובמעשים טובים ובכל מלאכת עבודת הבורא.
אנא שמע את תחינתי בעת הזאת, בזכות שרה ורבקה, רחל ולאה אמותינו, והאר נרנו שלא יכבה לעולם ועד והאר פניך ונושעה, אמן.

 

_________ 

 

הוריני ה' דרכיך....

************** 

 

 

 


שמור על בריאות טובה - Get Your Ex Back

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

מספר מבקרים באתר : .

לשיפורים הצעות ורעיונות לפנות ל
free statistics